Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
(Po-Pia, 8-16 hod.)
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
NÁJDETE NÁS NA

FB: Green Design kvetinárstvo

IG: kvetinarstvo_green_design

www.greendesign.sk

greendesign@nextra.sk

0903 411 827

Tel. čísla a adresy na jednotlivé prevádzky sú v hornej lište v sekcii Kontakty

  For assistance in english language please call 00421 903 968 292 or e-mail us.

 1. Úvod
 2. Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup prostredníctvom web stránky www.greendesign.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Prevádzkovateľ internetového portálu

Prevádzkovateľ:
Green Design Plus, s.r.o.
Saratovská 28
841 02 Bratislava
zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 36918/B
IČO: 35 946 890
DIČ: 2022 034 388
IČ DPH: SK2022 034 388 

Kontaktná adresa

Green Design Plus, s.r.o.
Saratovská 28
841 02 Bratislava

Telefonický, e-mailový a messengerový kontakt

Tel.: 0903 411 827
email: greendesign@nextra.sk

messenger: Green Design Kvetinárstvo

Prevádzkové hodiny pre telefonický kontakt

Pondelok- piatok   08:00 - 17:00

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1.   Definície

V týchto Obchodných podmienkach:

1.1.1    „E-shop“ znamená počítačový program - internetová aplikácia, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy www.greendesign.sk , ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru Uživateľom;

1.1.2    „Spotrebiteľská zmluva“ je Kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ;

1.1.3    „Predávajúci“ (dodávateľ) osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok;

1.1.4    „Spotrebiteľ“ (kupujúci) je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

1.1.5    Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

1.1.6    Uzatvorenie kúpnej zmluvy - objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy;

1.1.7    „Nákupný košík“ znamená časť E-shopu, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií Uživateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí E-shopu, najmä pridaním alebo odebraním Tovaru, resp. Služby/alebo zmenou množstva vybraného Tovaru, resp. Služby;

1.1.8    „Občiansky zákonník“ znamená zákon číslo 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení;

1.1.9    „Prevádzkovateľ“ znamená Green Design Plus, s.r.o., IČO: 35 946 890, s miestom podnikania Saratovská 28, 841 02 Bratislava;

1.1.10   „Prístupové údaje“ znamenajú unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené heslo vložené Uživateľom do databázy E-shopu pri Registrácii;

1.1.11   „Registrácia“ znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy E-shopu, a to vyplnením aspoň povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní E-shopu a Prístupových údajov a ich následným uložením do databázy E-shopu;

1.1.12   „Užívateľ“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá užíva E-shop;

1.1.13   „Užívateľský účet“ znamená časť E-shopu, ktorá je každému jednému Užívateľovi zriadená Registráciou (t.j. je pre každého Užívateľa unikátna) a sprístupnená po zadaní Prístupových údajov;

1.1.14   „Tovar“ znamená vec ponúkanú Prevádzkovateľom k predaju Užívateľovi prostredníctvom E-shopu a ak je k Tovaru ponúkaná, tak aj licencia k užívaniu tejto veci;

2.   Proces uzatvorenia Zmluvy

2.1     Prevádzkovateľ prostredníctvom E-shopu ponúka Užívateľom uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Ponukou na uzatvorenie Kúpnej zmluvy zo strany Prevádzkovateľa je zobrazenie tlačítka s označením „Pridať do košíka“ v užívateľskom rozhraní E-shopu.

2.2     Za bezvýhradné prijatie ponuky Prevádzkovateľa na uzatvorenie Kúpnej zmluvy podľa odst. 2.1 týchto Obchodných podmienok zo strany Užívateľa sa považuje kliknutie na dané tlačítko s označením „Potvrdiť objednávku“.

2.3     Bezvýhradným prijatím ponuky podľa odst. 2.2 týchto Obchodných podmienok je uzatvorená Kúpna zmluva.

2.4     Zmluva je uzatvorená momentom, kedy elektronická informácia o kliknutí na tlačítko „Potvrdiť objednávku“ Užívateľom dôjde prostredníctvom siete Internet na server, kde je nainštalovaný E-shop.

2.5     Užívateľ sa zaväzuje do príslušných textových polí v užívateľskom prostredí E-shopu vyplniť pravdivé a úplné údaje, najmä pravdivo vyplniť svoju emailovou adresu, identifikačné údaje a prípadne dodaciu adresu. Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ bude ním zadané údaje dôvodne považovať za správne a úplné a nie je povinný a ani oprávnený zadané údaje kontrolovať.

2.6     Prevádzkovateľ zašle Užívateľovi emailovou správu o uzatvorení Kúpnej zmluvy, a to na emailovú adresu zadanú Užívateľom do príslušného poľa v užívateľskom prostredí E-shopu.

 

3.   O registrácii

3.1 Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

3.2 Predávajúci vyhlasuje, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v E-shope www.greendesign.sk, prevádzkovaným firmou Green Design Plus s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Spotrebiteľ potvrdením registrácie súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu www.greendesign.sk prevádzkovaného firmou Green Design Plus, s.r.o.

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: "greendesign@nextra.com", alebo na uvedenej pevnej adrese.

4.    Zrušenie objednávky

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
 • výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávaného tovaru
 • Spoterbiteľ zadal nesprávne údaje v Nákupnom košíku, najmä Spôsob doručenia a bola nesprávne vyrátaná cena za objednávku či inak znemožné vykovať doručenie

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky je Spotrebiteľ automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. Pokiaľ tovar /rezané kvety/nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

 •   Objednávku je možné zrušiť bezodplatne do 30 minút po jej zrealizovaní a potvrdení v nákupnom košíku.
 •   Objednávku je možné zrušiť najneskôr do 48 hodín pred zrealizovaním doručenia. V tomto prípade si predávajúci účtuje spracovateľský poplatok vo výške 5 EUR.
 •   Objednávku je možné zrušiť prostredníctvom elektronickej pošty zaslaním emailu na adresu: greendesign@nextra.sk, alebo telefonicky na telefónnom čísle: 0903 968 292
 •   Pri zrušení objednávky je potrebné, aby kupujúci uviedol svoje meno a priezvisko, email objednávateľa a číslo objednávky. Takúto objednávku bude predávajúci považovať za zrušenú dňom, kedy mu bude zrušenie objednávky kupujúcim oznámené.
 •   Predávajúci má právo zrušiť objednávku, a od zmluvy odstúpiť, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar objednávateľovi v požadovanej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovom portáli www.greendesign.sk.
 •   V prípade už zaplatenej kúpnej ceny, alebo jej časti, budú finančné prostriedky vrátené objednávateľovi na ním určený účet v lehote do 30 dní od platného zrušenia objednávky.
 •   Rezané kvety a produkty z rezaných kvetov sú klasifikované ako tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť. V súlade s vyššie uvedeným a v súlade s § 12 ods. 1 a  § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť

5.   Doprava

5.1 Dodacie podmienky

5.1.1   Objednávateľ má na výber tieto možnosti doručenia:

 1. Kuriér v Bratislave
 2. Osobný odber na predajni v Bratislave

Adresa pre osobný odber, pokiaľ sa Predávajúci a Spotrebiteľ nedohodnú inak, je                       predajňa kvetinárstva Green Design v OD Saratov, Saratovská 28, 841 02 Bratislava - Dúbravka

5.2 Čas doručenia

5.2.2 Doručenie do troch hodín

Časom obdržania objednávky od Spotrebiteľa pre Predávajúceho sa rozumie čas obdržania platby. Pre doručenie kytice z kategórie „Doručenie do troch hodín“ je potrebné zvoliť ako možnosť úhrady cez platobnú bránu alebo.

Objednávky objednané najneskôr do 15.00 hod. s miestom doručenia Bratislave môžu byť doručené v ten istý deň najneskôr len do 18.00 hod. Objednávky doručené do troch hodín vybavujeme len v pracovné dni.

Do troch hodín doručujeme len kytice zaradené v kategórii „Doručenie do troch hodín“.

5.2.3 Štandardná doba doručenia

Štandardná doba doručenia kytice je  najskôr za 24 hodín od objednania. Spotrebiteľ môže do poznámky určiť dátum a približný čas doručenia. Ak tak neurobí, kytica bude doručená najskôr za 24 hodín od objednávky, pričom Predávajúci bude o dátume doručenia Spotrebiteľa informovať cez e-mail. Spotrebiteľ môže určiť neskorší dátum a čas doručenia aj na kytice zaradené v kategórii „Doručenie do troch hodín“.

5.3 Spôsob a cena za doručenie

5.3.1 Objednané tovary sú doručované prostredníctvom kuriérskej služby, alebo vlastným kuriérom

5.3.2 Kytice sú doručované len v Bratislave

5.4. Cena za doručenie

 • Denný kuriér v Bratislave

Donáška v Bratislava okrem mestských častí Jarovce, Rusovce, Čunovo

Donáška v pondelok až piatok medzi 9:00 – 18:00 hod.

Cena košíka do 35 EUR... cena donášky: 8 EUR

Cena košíka nad 35 EUR...cena donášky 0 EUR

 • Denný kuriér v Bratislave – Jarovce, Rusovce, Čunovo

Donáška v pondelok až piatok medzi 9:00 – 18:00 hod.

Cena donášky: 12 EUR

 • Večerný kuriér v Bratislave

Donáška v Bratislava okrem mestských častí Jarovce, Rusovce, Čunovo

Donáška v pondelok až piatok medzi 18:00 – 20:00 hod.

Cena košíka do 35 EUR... cena donášky: 13 EUR

Cena košíka nad 35 EUR...cena donášky 5 EUR

 • Kuriér víkend v Bratislave

Donáška v Bratislava okrem mestských častí Jarovce, Rusovce, Čunovo

Donáška v sobotu, nedeľu sviatok, okrem dní, kedy sú kvetinárstva povinne zatvorené, doručuje sa  medzi 9:00 – 18:00 hod,

Cena košíka do 35 EUR... cena donášky: 13 EUR

Cena košíka nad 35 EUR...cena donášky 5 EUR

5.4.1Požadovaný dátum a čas doručenia uvedie Spotrebiteľ pri platení v sekcii „Nákupný košík“ do poznámky.

5.4.2Spotrebiteľ musí v košíku zvoliť správnu variantu spôsobu doručenia, ktorý sa zhoduje so zadaným požadovaným časom donášky, inak objednávka nebude akceptovaná.

5.4.3   Čas určený objednávateľom, ako hodina doručenia tovaru príjemcovi sú len orientačné a predávajúci nezodpovedá za  prípadné časové oneskorenie doručenia tovaru. V záujme Predávajúceho je doručiť tovar v požadovaný čas.  

5.5 Tovar a služby zo sekcie „Na objednávku“ , ktoré nie sú v bežnej ponuke e-shopu budú dodané v termíne na základe individuálnej dohody Predávajúceho a Spotrebiteľa.

6.    Spôsoby úhrady

6.1 Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pri výbere dopravy pri platení v sekcii „Nákupný košík“.

 • Platba prevodom na účet - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet 
 • Platba cez internetovú platobnú bránu GoPay– tovar dodáme v súlade s dodacími podmienkami
 • Hotovosťou alebo platobnou kartou pri osobnom odbere tovaru.

6.2 Faktúra sa zasiela na e-mailovú adresu uvedenú v košíku v sekcii „Fakturačné údaje“. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným v objednávke.

7.   Záruka na rezané kvety

7.1 Na rezané kvety poskytuje predávajúci záruku čerstvosti 3 dní od doručenia tovaru príjemcovi. Dňom doručenia tovaru je deň uvedený v objednávke, ak sa zúčastnené strany nedohodli na inom dni doručenia.

8.   Bezpečnosť

8.1 Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

9. Zodpovednosť

9.1 Podmienkou pre platnosť kúpnej zmluvy je vyplnenie všetkých povinne vyznačených  údajov v objednávkovom formulári.

9.2Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie zásielky alebo za jej zdržanie v prípade, ak nedoručenie bolo spôsobené nedostatkami na strane objednávateľa, napríklad nesprávne uvedená adresa objednávateľom na doručenie tovaru, nesprávne uvedenie telefonického kontaktu na objednávateľa, alebo nesprávne uvedenie akýchkoľvek iných informácii, ktoré sa  ukážu ako nepravdivé a v dôsledku ktorých nemohlo dôjsť k riadnemu doručeniu tovaru.

9.3 Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak tovar odmietla prevziať osoba, ktorej mala byť doručená podľa údajov v objednávke objednávateľa.  

9.4   Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak osoba, ktorej mal byť tovar doručený, bola nezastihnuteľná.  

9.5   V prípade, že sa tovar z nepodarí doručiť tovaru príjemcovi z dôvodov uvedených v bodoch 9.2, 9.3 a 9.4, predávajúci uskladní tovar na predajni po dobu nasledujúcich dvoch dní, v lehote ktorej si môže objednávateľ, poprípade príjemca tovar prevziať, pokiaľ bola uvedená doručovacia adresa na území Bratislavy. V iných prípadoch Predávajúci tovar neuskladňuje. Nevyzdvihnutie tovaru v poskytnutej lehote je posudzované ako omeškanie objednávateľa, poprípade príjemcu s prevzatím tovaru, a predávajúci je oprávnený vo vlastnom mene a na účet kupujúceho bez predchádzajúceho upozornenia tovar predať.

9.6   Pokiaľ objednané tovary predávajúci nemôže doručiť z dôvodov na strane predávajúceho, objednávateľom zaplatená kúpna cena bude objednávateľovi vrátená na bankový účet.  

9.7   Vo výnimočných situáciách sa môže stať, že nebude možné použiť niektorý kvet, alebo farbu kvetu vo vybratých kyticiach. V takomto prípade bude nedostupný kvet nahradený iným kvetom  s tým, že charakter a celková farebnosť kytice bude zachovaná. Kupujúci s takouto možnosťou bez výhrad súhlasí a zároveň prehlasuje, že si nebude uplatňovať nárok na zľavu z kúpnej ceny, poprípade akékoľvek iné nároky a práva.  

9.8   Predávajúci nezodpovedá za neskoré dodanie a poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou.

9.9   Predávajúci neručí za kvety zmrznuté pri transporte, vynaloží však maximálne úsilie, aby tovar zabalil tak, aby tomuto predišiel.

10.  Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

10.1 Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy

10.1.1 Iný tovar ako rezané kvety

10.1.1.1 Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode) v súlade so zákonom 102/2014 § 7 ods. 1, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho písomne a uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru.

Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i).

Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá v prípade zmlúv:

 • predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
 • na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, 
 • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, 
 • na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, 
 • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal, 
 • na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

10.1.2 Vrátenie rezaných kvetov

Rezané kvety a produkty z rezaných kvetov sú klasifikované ako tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť. V súlade s vyššie uvedeným a v súlade s § 12 ods. 1 a  § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť.

11.   Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 10. Obchodných podmienok.

11.1 Reklamačný poriadok

Výrobky iné ako rezané kvety, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

11.1.1 Reklamácia rezaých kvetov

 • Všetky reklamácie tovarov rieši predávajúci.  
 • Reklamácia musí byť uskutočnená telefonicky v pracovných dňoch na telefónnych číslach: 0903 968 292 alebo musí byť doručená e-mailom na adresu: greendesign@nextra.sk
 • Reklamáciu je potrebné uskutočniť bez zbytočného odkladu ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr však do 3 pracovných dní od doručenia tovaru. Vzhľadom k tomu, že kvety možno považovať za tovar podliehajúci rýchlo skaze, pre posúdenie oprávnenosti reklamácie kupujúceho, je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar do predajne predávajúceho najneskôr v deň uplatnenia reklamácie alebo poslať vierohodnú fotku na základe ktorej je možné určiť oprávnenosť reklamácie. V opačnom prípade, predávajúci nezodpovedá za vady reklamovaného tovaru.  
 • O oprávnenosti reklamácie rozhodne predávajúci najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie a tovaru.  
 • O výsledku reklamácie bude objednávateľ informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.  
 • Oprávnená reklamácia bude vybavená v lehote 30 dní od prijatia reklamácie.

11.2 Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov

 • Vážený spotrebiteľ, ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: greendesign@nextra.sk
 • Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 • Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 • Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 01.04.2019 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 • Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
 • Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: - ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; - ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 • Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

**********************************************

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho  www.greendesign.sk. 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú  účinnosť voči kupujúcemu vyplnením objednávky a potvrdeným súhlasom v zmysle článku 5, ods.2, písm. e).

*Obchodné podmienky sú platné od 20.5.2020 do odvolania. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

 

Kde nás nájdete

Sídlo firmy:

Saratovská 28, Bratislava - Dúbravka

Kontakty
Logo
(Po-Pia, 8-16 hod.)
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk